Leserbrev

E136 i Romsdal - Kommentar til leserbrev

Kommentar til leserbrev fra gruppeleder i Rauma Høyre angående NTP og utbygging av E136.

Katrine Wold Deunk er leder i Rauma næringslag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Kjetil Svanemyr

Meninger

Næringslaget er opptatt av at forholdene blir lagt til rette for vekst og utvikling av næringslivet i kommunen. Vi er opptatt av samarbeid og bidra til at Rauma kommune skal være et godt sted å bo og jobbe. Næringslaget ønsker å bidra til at Rauma kommune skal nå målene i samfunnsplanen. Det håper og tror jeg Høyre også jobber for.

Når det gjelder E136 Romsdalen så er dette en sak vi har engasjert oss i fordi den er viktig for næringsaktører i Rauma og i hele fylket. Den enorme oppslutningen rundt konvoien forrige søndag viste at dette er en sak som er viktig for mange. Næringslaget er ikke opptatt av hvem som bygger E136 Romsdalen, men at det faktisk blir bygd vei og vi mener at vi har venta lenge nok. Dette var også budskapet i søndagens markering. E136 er den viktigste veistrekningen mellom eksportfylket M&R og Østlandet og har stått på NTP i mange perioder uten å få oppstarts-bevilgning.

Næringslaget arbeider for at vi i Rauma skal ha konkurransedyktige betingelser, og deriblant er en sikker og forutsigbar hovedveien til og fra fylket og kommunen en avgjørende faktor.

Næringslaget er ikke partipolitisk. Vi har heller aldri uttalt oss negativt til Nye Veier, så vi er usikker på hvor Høyre tar sin uttalelse fra.