Leserbrev

Et tap for barn og unge i Rauma kommune

Renate Soleim, leder Rauma Høyre.  Foto: Privat

Meninger

Når regjeringen har satt av 500 millioner kroner for at barn og unge skal få et godt fritids- og skoletilbud i sommer, så er det uforståelig at Rauma kommune ikke søker om penger til å etablere et slikt tilbud.

Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig. Høyre har ønsket at flere barn skal få et skoletilbud i sommerferien med læring, mestring og utforskning, og derfor har vi prioritert 500 millioner kr ekstra til det i regjering. Det er trist at Rauma kommune ikke ser verdien av engang å forsøke å lage ekstratilbud.

Målet til Høyre er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil også bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år.

Mange barn har vært mye alene og trenger å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner.

Slike sommerskoletilbud kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i kommunene. På den måten hadde man løst flere problemer på en gang.

Men her har SV styrte Rauma, som eneste kommune i regionen ikke søkt om disse midlene.