Leserbrev:

NTP og utbygging av E136: Dette er veistrekninger som er prioritert

Jernbaneundergangen på E136 ved Skiri.  Foto: Davo Media

Meninger

Den 19. mars ble regjeringen sitt forslag til NTP for 2022-2033 presentert. Dette var lystig lesning for alle som er interessert i samferdsel og utvikling av samfunnet.

Vi i Møre og Romsdal kan være svært fornøyd med uttellingen og det vises at Helge Orten (H) har stått på for å få penger til prosjekt som vil være viktig for Møre og Romsdal sin utvikling, vi kan nevne:

  • E 136 Dombås-Vestnes
  • E 136 Breivika-Lerstad
  • E 39 Møreaksen
  • E 39 Volda-Furene
  • E 39 Lønset-Hjelset
  • E 39 Hjelset- Bjerkeset

Dette er veistrekninger som er prioritert, i tillegg kommer gode tiltak på jernbane og bra satsing på kysten med bla. 2 utbedringer av viktige fiskerihavner.

I ukene etter at forslaget ble lagt fram har politikere fra SP, AP, og Frp vist sitt sanne jeg, de har overbydd hverandre i kritikk av det framlagte forslaget, og når en leser argumentene deres viser det at de at ingen av dem har noen stor interesse av utvikling i Møre og Romsdal, det er tydelig at det viktigste er å komme i posisjon og fronte eget kandidatur.

Når både Sørheim (SP) og Kjølmoen (Ap) snakker med utestemme inne om hvor kritisk det er for framdriften for E136 at Nye Veier skal bygge ut strekningen, snakker de mot bedre vitende, de fleste av prosjektene til Nye Veier har blitt gjennomført raskere og billigere enn det som det har vært lagt opp til. Det er fascinerende når direktøren i Nye Veier spør om det er en kortslutning et sted, det er et tegn på at enkelte bør se seg i speilet og begynne å tenke utvikling, at representanter for Rauma Næringslag har bitt på Kjølmoens limpinne og ytrer det samme er svært skuffende og man kan lure på om næringslaget er blitt politisk.

Nye Veiers inntreden i Møre og Romsdal er svært godt nytt, de kommer til å se på hele den tildelte strekningen og det vil bli en mer helhetlig utbygging, det er også grunn til å tro at de finner billigere løsninger og det er godt nytt for flaskehalser som f.eks Hjelviktunellen og Måna bru.

Frank Sve (Frp) sine uttalelser kunne det vel strengt tatt vært skrevet et eget leserinnlegg om, det er voldsomme kommentarer om hvor greinalaust alt er, hans forsøk på å sette Møreaksen og E 136 opp mot hverandre er vel det som er mest greinalaust, det eneste han muligens kan oppnå med det er vel at begge deler blir satt på vent, at det er god utvikling for Møre og Romsdal er vanskelig å skjønne.

Det som er interessant med utspillene fra spesielt SP og AP er at det etter deres mening burde vært investert mye mer, når en da vet at dagens regjering har økt samferdselsbudsjettet med 80 prosent fra forrige regjering kan en lure på hvor troverdig deres utspill egentlig er.