Leder lørdag 10. april 2021

Helt nødvendig å si ifra

Må prioriteres: E136 gjennom Romsdalen må få en tydelig prioritering i Nasjonal Transportplan.Foto: Evy Kavli 

Vi kan ikke sette bedrifter og arbeidsplasser på spill.

Meninger

Europavegen gjennom Rauma knytter Møre og Romsdal til Østlandet og resten av verden. Ikke bare bidrar E136 til at bedrifter i Møre og Romsdal får råvarer inn og får solgt varer til utlandet; Eksportvegen er også av stor betydning for svært mange bedrifter og et stort antall arbeidsplasser lokalt i hele fylket vårt.

Når Stortinget i juni skal vedta Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033, er det derfor avgjørende at politikerne prioriterer utbedringene av E136. Møre og Romsdal må kunne forvente utbedringer som både sørger for større trafikksikkerhet og økt framkommelighet vinterstid. Og vi trenger forutsigbarhet. Derfor må vi også kunne forlange at E136 får en mer betydelig plass i NTP de neste 12 åra. At Nye Veier skal overta byggingen, gjør oss ikke mer beroliget – heller mer usikker på hva som skal skje.

I flere tiår har lokale politikere sammen med næringslivet påpekt at flaskehalsene på europavegen må utbedres. Det har vært laget mange planer for utbedringer av vegen og en betydelig jobb er gjort med å heve vegstandarden. Men det er viktig å påpeke at det fortsatt er mye som gjenstår. Vi kan ikke sette bedrifter og arbeidsplasser på spill.

Vi har ikke råd til at politikerne enda en gang skyver fylkets viktigste samferdsels ut i tid. Derfor er det nødvendig at politikerne får klar beskjed.

Søndag skal det kjøres konvoi mellom Åndalsnes og Bjorli. Konvoien er en politisk markering for å fortelle sentrale politikere at vi har ventet lenge nok. Den må ses på som en misnøye med at E136 ikke har den prioriteringen som den burde hatt.

Vi håper mange stiller opp i konvoien og med det viser at vi mener at nok er nok.

Arrangørene forventer minst 100 lastebiler. Og de har klare krav til myndighetene. De skriver: «Nå er det nok snakk. E136 Romsdalen må prioriteres, med garantert byggestart.» Det er en uttalelse vi stiller oss fullt og helt bak.