Leserbrev:

Talende taushet?

Naturvernforbundet i Rauma etterlyser svar fra Romsdalen AS.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Vi i naturvernforbundet har med spenning ventet på oppklarende svar på spørsmål stilt av Stein P Aasheim og Mari Melbø Rødstøl. Det var jo gode spørsmål som burde lett kunne svares ut. Men hvor blir det av svaret fra Romsdalen AS?

Det er bekymringsfullt når en av kommunens største reiselivsaktører viser en så negativ og likegyldig holdning til spørsmål knyttet til sin egen praktisering av miljøhensyn og bærekraft.


I kommentarfeltet i Åndalsnes Avis har spørsmålet om litt sprengning og betongbruk blitt bagatellisert og latterliggjort som flisespikkeri i det store bildet. Det er kanskje ett poeng. Men det setter i så fall Romsdalsgondolens egne miljøargumenter i et underlig lys. Det er jo Romsdalsgondolen og Romsdalen AS som har frontet dette som en viktig forutsetning for at gondolen skal kunne kalle seg miljøvennlig og bærekraftig. Når de nå unnlater å svare på hvorvidt de følger sine egne retningslinjer eller ei, da blir man også skeptisk til de andre miljøargumentene de bruker.

Romsdalen AS sin motvilje mot å ta disse spørsmålene på alvor bidrar også til å diskreditere bærekraftprosjektet som Rauma kommune nå er inne i. Romsdalen AS sitter i styringsgruppa for prosjektet og er en av de viktigste aktørene for at Rauma skal bli autorisert som et «Bærekraftig Reisemål» av Innovasjon Norge. Autorisasjonen og bærekraft-satsingen framstår som lite tillitvekkende og troverdig når Raumas «reiselivsmotor» ikke en gang er villig til å svare på de enkleste spørsmål knyttet til miljøprofilen de reklamerer med.


Bærekraft-fanen til Romsdalsgondolen fremstår som vag. Det skrives en ting på facebook og i flotte festtaler, men så er det noe ganske annet som man ser når man observerer hva som faktisk blir gjort. Det blir ikke bedre av at det nå oppleves som at de stikker hodet i sanden og håper at verden utenfor ikke skal legge merke til hva de driver med.

Vi stiller oss også spørsmål om hvorvidt det blir foretatt kontroll over utbyggingen fra kommunens side? Er alle inngrep som er gjort innenfor det regulerte området? Selv midlertidige installasjoner fører med seg inngrep som skader naturen, og slik det ser ut for oss så er det ikke alt som er holdt innenfor det regulerte området. Hvem kontrollerer dette?

Misforstå oss rett. Når først gondolen skal bygges, så ønsker vi den all suksess. Alt annet vil være katastrofe, for da vil naturødeleggelsene være helt fånyttes og det vil bare være trist. Men når Romsdalsgondolen holder bærekraft og miljøfanen sin såpass høyt som de gjør, så må de også være forberedt på å bli gått etter i sømmene på dette. Det kan ikke være slik at man kan grønnmale ett prosjekt på papiret og så etterpå ikke stå til rette for det man har sagt.

Så da er nok en oppfordring gitt til Romsdalen AS om å besvare spørsmålene som de har fått. Ellers så står vi igjen med en talende taushet.