Leserbrev

Fremtiden for Rauma er barn og unge

Arne Hoem kommer med en stemmeforklaring i en sak kommunestyret behandlet denne uka.

Arne Hoem, Pensjonistpartiet.  Foto: Even Ørjasæter

Meninger

I lørdagens Åa den 13. februar, var det to stk som stemte imot, en av dem var meg. Det kunne oppfattes slik at vi var mot at det ble arbeidet for at ungdommen skulle ha en plass å holde til på. Bakgrunnen var at det var et oversendingsforslag (noe som ikke kom frem i stykket). Hva er det?

Oversendelsesforslag

Oversendelsesforslag er forslag som legges fram under behandling av en sak. Forslaget blir ikke realitetsbehandlet, men det voteres over om det skal oversendes rådmannen for en kortfattet tilbakemelding som grunnlag for de folkevalgte til å vurdere videre oppfølging, eller direkte til et annet folkevalgt organ.

Kommunedirektøren gav tilstrekkelig opplysninger, så her fikk vi som folkevalgte det vi trengte.

Jeg vil her ta med litt av det som stod i vårt kommunevalgprogram når det gjaldt.

Barn og skole

Pensjonistpartiet skal arbeid for:

  • Barnehager skal gi full dekning av behovet og fortrinnsvis bli drevet av kommunen eller en ideell organisasjon slik at alle inntekter og kommunal støtte går direkte til driften av barnehagene. De skal plasseres der hvor flertallet av brukerne ønsker det.
  • Alle barn i grunnskolen i Rauma skal snarest få sitt eget nettbrett til bruk i undervisningen slik kommunestyret enstemmig besluttet for flere år siden.
  • Rekruttering av nye, yngre lærere til grunnskolen er meget viktig, og partiet mener at flere midler må tas i bruk for å få slike til Rauma.
  • Det bør bygges mindre boliger i kommunal regi som kan tilbys
  • tilflyttende lærere. Utdannelsesstipend mot å ta en stilling i Raumaskolen bør også vurderes.
  • Det bør opprettes et Ungdommens hus som skal være en trygg møteplass for ungdommen.
  • Partiet ønsker at de etablerte skoler skal opprettholdes slik de er i dag, så lenge et flertall av foreldrene ønsker dette, og elevtallet er tilstrekkelig.
  • Det skal være fritt for foreldre i Rauma utenom sentrum, å etablere friskoler innen grunnskolen.

Fremtiden for Rauma er barn og unge!

Som dere ser har vi dette i vårt program og jeg har tidligere foreslått at det må tas kontakt for å kunne benytte «Lokstallen» til et ungdomslokale.