Leserbrev

Hytterenovasjon i Rauma

Knut Johan Stenerud sitter i representantskapet i RIR.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Meninger

Jeg sitter i Representantskapet i RIR, og vil med dette prøve å overbevise deg om at ordningen med hytterenovasjon kanskje ikke er så feil. Men den kan og skal forbedres.

Bakgrunn for ordningen er at mer av avfallet skal bli samlet inn, sortert og gjenvunnet.

Veiledningen fra Miljødirektoratet har hjulpet meg til å forstå intensjonen med loven.

Det er objektet hytte som er avgiftsbelagt. Staten har statistikk på at en hytte bidrar med mer avfall enn ingen hytte. Vedlikehold, oppussing, ny sofa osv er eksempel på dette, så det handler ikke bare om bruken. Loven forbyr en frivillig ordning, en differensiert løsning i forhold til hvor eier bor, og om eieren har bolig med abonnement.

Det er altså forbudt at hytterenovasjonen finansieres av boligabonnementene.

Likevel kan du være fornuftig med tanke på kostnadene (og miljøet) at du putter hytteavfallet i dunken hjemme. Det er heldigvis ikke forbudt.

Hytterenovasjon på Øran.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Det er fritidsboligens beskaffenhet og beliggenhet som avgjør avgiftsnivået.

Hyttene i Rauma blir automatisk satt i servicegrad 2.

Hytter som ligger fjerntliggende, har vanskelig tilkomst eller har enkel standard (uten vann og strøm) kan etter søknad klassifiseres til servicegrad 1 (som gir 50% rabatt).

Jeg tror mange av hyttene i Rauma hører hjemme der, og oppfordrer dere til å søke.

Noen hytter vil også klassifisere til fritak pga standard. Det er eier som må dokumentere dette, og sende inn søknad.

I servicegrad 1 og 2 betales det hhv 617kr/år og 1233kr/år. Da har du tilgang til flere servicepunkt. Både i nærheten av kommunens 3 ytterpunkt, og sentralt.

Du har også tilgang til en flott og veldrevet gjenvinningsstasjon på Øran.

Det er selvsagt ikke akseptabelt det Svanemyr skriver i sitt innlegg om å komme til en full container. Løsningen på dette er sikkert at containerne er låst for andre enn abonnentene.

I tillegg bør containerne kunne utstyres med sensorer som sier fra før det er fullt. RIR ønsker innspill til forbedringer.