Leserbrev

Vi setter spørsmålstegn om fagfolkene i SVV kan garantere for sikkerheten for beboere på Veblungsnes

  Foto: Privat

Meninger

I ÅA torsdag 14.01.21, nettutgaven: «Gjerdrum-skredet påvirker ikke planene om ny vei på Veblungsnes». Vi kan nesten ikke tro det er sant, atter en gang.

Ingen fare sier Statens Vegvesen. Det vil til og med bli områdestabilitet, sier Rolf Arne Hamre. Kan ikke akkurat si at vi er betrygget etter denne uttalelsen. Vi setter spørsmålstegn ved om fagfolkene i Statens Vegvesen kan garantere for sikkerheten for beboere på Veblungsnes. Det har gått kvikkleierskred, andre plasser i landet enn i Gjerdrum, heldigvis uten tap av liv. Legger ved artikkel fra VG 13.01.21 om kvikkleireskredet som gikk i Namsos februar 2009. Skredet gikk på grunn av veiarbeid. Kampen de skredrammede hadde i etterkant for å få verdsatt sine eiendommer var en kamp som verken kommune eller stat hjalp dem med. Etter fem og et halvt år erkjente staten og kommunen ansvar, men ikke før man hadde inngått forlik med forsikringsselskapene.

I Tuen Vel har vi registrert et større uttak av masse ved Veblungsnes Sandtak det siste halvåret. Vi har sendt en henvendelse til eier for avklaring, da dette bekymrer oss. Vi er redd for hva et stort uttak av masse har å si for grunnforholdene i Tuen. Kan forflytning av trykkpunkt og maskinarbeid utløse en erosjon som er et faremoment for hele Veblungsnes? Har kommunen kontroll på dette? Hvilke beregninger er gjort?

I juni 2012 gikk det et leirskred oppe ved «Kalvehagen». Området ligger oppe ved gården til Roe Setnes. Området forsvant, og det var et ca. 40x20x3.5 meter stort område som forsvant. Skredkanten synes i bakkant.

  Foto: Privat

  Foto: Privat

Skredet endte i bekken og fulgte denne ned Grovadalen og ut i fjorden. Fjorden var full av leire i ei uke etterpå.

I samme område foretok SVV den siste grunnboringa på Veblungsnes høsten 2020. De måtte avslutte arbeidet stod det i ÅA fordi kvikkleiren stod metervis til vers under boringen.

SVV sier de har de beste fagfolka på området. De sier det er trygt, de sier de har kunnskap og ekspertise. Vel, vi ser nå at til tross for ekspertise og tiltak skjer det ulykker. Og dette er ikke ulykker man spøker med. Er kommunepolitikerne like selvsikker? I en kronikk av Eivind Tveter (Møreforskning AS), "Bedre veier snur ikke utviklingen i distriktene, som stod i Tidens Krav 12.01.21, kan vi lese at det blir bedre for trafikantene med ny vei. Virkninger utover disse for lokal verdiskapning og vekst er derimot heller unntaket enn regelen.