Leserbrev

Tid for bru over Langfjorden

Bilferja Eresfjord fotografert på Langfjorden.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Meninger

Jeg har selv jobbet mot at det skulle bygges en enløps tunnel under Langfjorden. Jeg og mange med meg, er glade for at de planene er skrinlagt. Nå er det tid for å tenke på andre løsninger. Det har vært snakket om toløps tunnel med max. 5% stigning, rørbru, hengebru og flytebru. Av disse utpeker flytebru seg som den beste løsningen, både økonomisk og teknisk.

Som styreleder i Langfjordforbindelsen AS, Lars Olav Hustad, uttalte i media nylig, er det mulig å bygge flytebru over Langfjorden uten at den trenger å «stå i kø» sammen med mange andre veiprosjekt. Brua kan realiseres med fergeavløsnings-midler og bompenger. Da er det, for å si det enkelt, bare å «kjøre på».

Parallellt med disse gryende planene om å bygge bru over fjorden, planlegges det nå store opprustninger av kaiene på Åfarnes og Sølsnes, både for å kunne betjene større ferger, og for å kunne lade kommende elektrifiserte ferger. Skal disse store investeringene gjennomføres, for så å rive dem ned igjen? Samfunnsøkonomisk er jo det helt forkastelig.

Kjør på med planlegging av flytebru over Langfjorden! Prosjektet må få støtte i form av fergeavløsningsmidler der også de sparte kostnadene for opprustningen av kaiene er med.