Leserbrev:

Mer samferdsel og mindre bygdekrangel

Marcus Brevik  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Meninger

Fem år i Arvid Gjerde AS har lært meg at inngangen bør være hard. Den politiske diskusjonen i kommunen handler om rettferdig versus urettferdig fordeling mellom bygdene, Åndalsnes inkludert. Nå kjenner jeg at jeg blir den middelaldrende næringslivslederen som ber folk flest heve blikket. Det er ikke pent.

Dere, politikere og befolkning, bør heve blikket. Mer samferdsel og mindre kjekling.

Hva mener Raumasamfunnet om samferdsel? Trafikkflyten? Godstrafikken? Arbeidsmarkedet? Tog, terminaler og turister? Møreaksen, Verdiaksen, Eksportveien, Langfjordforbindelsen?

Det er mange om beinet. Det finnes mange eksempler i egen kommune der mangel på beslutning fører til at andre veiprosjekt blir prioritert. Og vi ender opp med nye utredninger. Nye sår og personkonflikter. Usikkerhet.

Livsnerven vår, Eksportveien E136, går opp Romsdalen til E6 mot Østlandet. At den foreslås lagt utenfor Øran på Åndalsnes er en katastrofe. Det kan påvirke arbeidsplassene til svært mange i vår kommune, i mange ulike bransjer.

På denne veistrekningen som går fra Ålesund til Dombås, så må veiprosjektene oppe i dalen løses. Det står i første omgang på våre egne politikere. Det må fattes vedtak. Det kommer til å gå ut over noen. Men det blir mye verre å la være.

Samme veien har utfordringen med Veblungsnes. Politikerne må fatte en beslutning. Det kommer til å gå ut over noen. Men det er betydelig verre for mange å la være. Det er flere flaskehalser, som Innfjorden og Måndalen. Disse må også løses. Hvis ikke så vil det komme alternative ruter som vil endre næringsgrunnlaget radikalt i vårt område.

Denne livsnerven er viktig fordi vi selv har viktig eksportindustri, men ikke minst fordi Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre samlet sett har svært betydelig eksportrettede næringer. Skal vi ha fortsatt fremgang i vår kommune så må vi støtte en sterkere region. Det styrker Eksportveien E136.

Møreaksen vil korte inn reisetiden mellom Ålesund og Molde med 1 time. Den vil gi 10 000 flere personer mindre enn 45 minutters pendlervei til byene. Dette vil styrke regionen enormt og styrke grunnlaget for næring langs Eksportveien ut av fylket. Det vil også øke attraktiviteten til fylket og gi tilflytting, konsumenter og arbeidskraft.

Møreaksen er vedtatt, ligger i Nasjonal Transportplan og innfrir målene for veistrekningen. Å jobbe for et annet alternativ er en trussel for egen fjordkryssing og en styrke for konkurrerende prosjekt. Det er sterke krefter som vil «flytte» midlene fra vedtatte prosjekt i vårt område til konkurrerende prosjekt for trafikken mot Østlandet. Deres våpen er å støtte intern splid mellom prosjekter og å kjøre frem egne prosjekt som gryteklare.

Langfjordforbindelsen jobber for fergefri kryssing av Langfjorden. Her er fylkets femte største fergesamband og en mye brukt eksportvei for Molde og Nordmøre, samt en pendlervei for mange fra Molde og Rauma. Dette er en svært viktig tilførselsvei til Eksportveien opp Romsdalen og til godshåndtering på Åndalsnes. Ny informasjon gjør at broprosjekt over Langfjorden kan være finansierbart tidligere enn vi har turt å håpe på den siste tiden. Men, også dette prosjektet trenger støtte og interesse for å realiseres.

Hvorfor har vi ikke oppgradert vei ned Romsdalen? Vi rotet det til selv. Hvorfor er ikke veien gjennom Veblungsnes løst? Vi har ikke tatt beslutningene som må til. Hva er største trusselen mot fergefri forbindelse mellom Ålesund og Molde? Alternative løsninger. Hvorfor har vi ikke fergefri forbindelse over Langfjorden allerede? Vi ville ha en alternativ løsning.

Så kjære politikere, ta standpunkt til veistrekningene E39 Ålesund-Molde, E136 Ålesund-Dombås og Fv64 Molde-Åndalsnes. Bygg fremtidsrettet vei der folk og næring har tilhold og ferdes. Dere må selvsagt beslutte skolestruktur og annet, men dette er mye viktigere om målet er å skape et samfunn for fremtiden.