Leserbrev

Snøskredfare

"Inntil det blir mulig å varsle rasfare for hver eneste fjellside burde vi kanskje heller konsentrere oss om å lage kart der ruter og kjente rasområder blir tegnet inn."

Kai A. Olsen er turbokforfatter og professor ved Høgskolen i Molde.  Foto: Privat

Meninger

Vi har hatt en ny rasulykke i Møre og Romsdal. En skiløper er tatt av snøskred og omkommet. I ettertid blir vi minnet om at mye snø og høye temperaturer medfører at faren for snøskred er stor. Det påpekes at det er viktig å følge med på snøskredvarslene, på varsom.no fra NVE eller på Yr fra NRK og Meteorologisk Institutt. Det høres da betryggende ut.

Eller er det det? Skiløperne som ble tatt av ras på Gråfonnfjellet hadde i følge media fulgt med på disse varslene. Så vidt jeg kan se var varslet begge steder ”Moderat” (faregrad 2). Men uansett varsel forsøker en her å gjøre noe som er umulig! Problemet er at en ikke varsler om snøskredfaren akkurat der skiløperen er, men for hele kommunen (varsom.no) eller hele fylket (Yr). Vi som går toppturer vet at faren er lokal. I den ene skråningen kan det være overhengende fare for snøras, mens det kan være helt trygt å gå noen hundre meter unna. Ene siden av fjellet kan være nesten fritt for snø, på motsatt side kan det ligge mange meter. Med erfaring om hvor det er trygt kan en gå topptur uten å være redd for ras. Det er jo også det de aller fleste gjør,

Vi som lokker folk ut på skiturer gjennom å utgi turbøker tar hensyn til dette. Det vi beskriver er turer der det er helt minimale sjanser for at det går ras. Det vet vi ut fra erfaring over svært mange år. På Ystetind, Trolltinden, Torvløysa, Kirketaket, Nonstind, Skarven, Smørbottentind, Alnestind, Finnan, og på mange andre fjell en gå ganske så trykt. Det er under forutsetning av at en velger riktig løype. Selv om Smørbottentind i Skorgedalen (Rauma) er en trygg tur, må en vite at en skal holde seg godt unna fjellet mot nord. Her kan det gå ras som kan bli farlig for den som ikke kjenner de lokale forholdene. Kjører en ned fra Kirketaket bør en også vite at en må holde seg godt unna Steinberget, der det ofte går ras. Slik er det med de fleste fjell.

Inntil det blir mulig å varsle rasfare for hver eneste fjellside burde vi kanskje heller konsentrere oss om å lage kart der ruter og kjente rasområder blir tegnet inn. Selv om en aldri kan garantere 100 % at en rute er rasfri, vil dette kunne være god hjelp for dem som er ukjent. De som ønsker en sikker tur vil da ha mange valg. Nå finnes selvfølgelig dem som ønsker å utforske andre fjell eller nye nedkjøringer. Men det bør en helst gjøre når de generelle forholdene er gunstige – altså ikke på vårdager med mye snø og høye temperaturer.