Leserbrev

Heimevernet: Alle må øve – hvert år!

"Sett på bakgrunn av den norske hærens minimale størrelse, er det mer en viktig med et godt trent og utdannet lokalforsvar"

Bildet er tatt på en øvelse på Setnesmoen for noen år tilbake.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Meninger

Den nye HV-sjefen generalmajor Elisabet Michelsen uttalte nylig at i år skal alle HV-soldatene ut på øvelse. En selvfølgelig ting, etter mitt skjønn. Uten kontinuitet i opplæringen og samøving mannskapene imellom, blir HV-styrken lett en styrke på papiret som i en krise- eller krigssituasjon vanskelig kan utføre gitte oppdrag. Og sett på bakgrunn av den norske hærens minimale størrelse, er det mer en viktig med et godt trent og utdannet lokalforsvar.

Norge ligger hvor det ligger, et langstrakt land med en kystlinje på over 100 000 kilometer. Med krig i Europa på sjette året er det viktig med effektiv kontroll over norsk territorium. Noe av denne kontrollen mistet vi utvilsom da regjeringen bestemte å legge ned Sjøheimevernet som det kostet 80 millioner årlig å drifte. En tvilsom besparelse!

Ifølge Adresseavisen var antallet øvingsdøgn i fjor fire dager for soldater og seks for befalet. For soldatene bør antallet økes til fem. Antallet øvingsdøgn i Heimevernet har i de senere årene variert mye, og enkelt år har så lite som 20% av styrken vært inne til øvelse. Så her er det mye å ta igjen!