Leserbrev

Vi har bosatt oss i Rauma – og det håper vi flere også vil gjøre!

"Et rykte om en god plass å bo kan raskt fordufte, og det frykter vi nå kan skje med Rauma."

- Nye raumaværinger er en langsiktig investering for kommunen, som gir ringvirkninger ut over rene skatteinntekter, skriver 38 tilflyttere i dette leserinnlegget. Dette bildet er fra RaumaRock i 2017, da folk gikk i kø for å få med seg DiDerre på Nesaksla.   Foto: Evy Kavli

Meninger

De siste årene har det flyttet mange nye innbyggere til Rauma, hvorav en god del har vært uten lokal tilknytning. Vi som skriver dette er en del av de sistnevnte, og det er ikke tilfeldig at vi valgte Rauma. Mye på grunn av naturen, men også på grunn av aspekter som variert næringsliv, nærhet til barnehage og skole samt mange muligheter til fritidsaktiviteter for både store og små. Og ikke minst: Et godt rykte. Nå bor vi her permanent, med jobb og venner. Vi er ansatte i kommune og lokalt næringsliv, og noen av oss har skapt våre egne arbeidsplasser. Mange av oss har barn og flere på vei. Og vi har planer om å bli.

Når vi har valgt Rauma som boplass ønsker vi å engasjere oss i utviklingen av lokalsamfunnet. Prognosene om befolkningsvekst i kommunen er dyster lesning, men et lyspunkt er tilbakeflyttere og tilflyttere. Vi har flyttet hit på grunn av det som allerede finnes og utviklingen som har skjedd de siste årene, spesielt gjennom merkevarebyggingen til kommunen og Nordveggen.

Hvis gondolen bygges og denne typen turistsatsning igangsettes, er vi bekymret for at den positive trenden kan avta. Et oppkjøpsfond investerer som regel for å selge om noen få år, mens nye raumaværinger er en langsiktig investering for kommunen, som gir ringvirkninger ut over rene skatteinntekter. Flere av oss bidrar med barnehagebarn, skoleunger og engasjement i idrettslag. I tillegg skryter vi hemningsløst av Rauma til alle vi kjenner.

I dag ser vi et økende antall turister som blir her over flere dager. Et prosjekt som krever store mengder besøkende for å holde det gående, vil vri reiselivet i Rauma i retning "samlebånds"-turisme. Slikt endrer et lokalsamfunn, og ikke nødvendigvis i positiv retning. Et rykte om en god plass å bo kan raskt fordufte, og det frykter vi nå kan skje med Rauma.

Med bekymringen for hva en gondol vil føre med seg følger det flere spørsmål: I PWC sin forretningsplan for Romsdalsgondolen er det en kraftig besøkstopp for både cruiseturister og andre besøkende i sommermånedene, samt to små topper for cruiseskip i april og november. Andre besøkende ser det ut til å bli lite av utenom sommeren. Hvordan skal dette bidra til flere vintergjester og helårsstillinger, og dermed jobb for mulige tilflyttere, istedenfor tilreisende sesongarbeidere? Og vil gondolen gi så mye igjen til fellesskapet, at det faktisk veier opp for de mulige negative konsekvensene, som f.eks mindre tilflytting?

Vi har blitt glade i den nye hjemkommunen vår, og vi håper gondolen ikke skal forårsake så mye skade som vi frykter den kan gjøre. Vi vet imidlertid at vi ville tenkt oss om en ekstra gang om det var nå vi gikk med planer om å flytte til Rauma, og det gjør oss bekymret for hva potensielle raumaværinger kan tenke om det som nå kan skje.

Vi tror gondolen kan resultere i mer trafikk og kortvarig turisme i allerede godt besøkte sommermåneder, fremfor det som faktisk trengs; jevnere fordelt tilstrømning året rundt. Noen sier at den eksisterende utviklingen med natur-turisme for godt betalende og lengeværende besøkende kan kombineres med gondol. Vi tror det ene vil kunne spise av det andre, og Rauma har ikke råd til å risikere Romsdalseggen.

Det Rauma har å tilby vil ikke gå ut på dato, så lenge det forvaltes riktig. Om investorer ser penger i dette prosjektet nå, tror vi også de (eller andre) vil gjøre det om både ett, to og 10 år. Settes spaden i jorda, starter en prosess som går langt utover det fysiske inngrepet, og som vil legge sterke føringer for Rauma i fremtiden. Det vil også vanskelig la seg reversere. Det er fullt forståelig at en økonomisk presset kommune kan ha vansker med å si nei når investorer legger så store summer på bordet. Likevel håper vi politikerne puster med magen, løfter blikket og også ser på de negative konsekvensene det kan få for Rauma-samfunnet, før de tar valget. Store avgjørelser bør som kjent aldri tas under press.

Ida Elisabeth Nilsen (tilflyttet 2019)

Kyrre Buxrud (‘19)

Axel Kudinoff (‘19)

Anna Schelble (‘19)

Håkon Eliassen Øvrebø (‘19)

Eira Ganviken Midtgaard (‘19)

Marta Ulvensøen (‘19)

Anders Opsahl Bredesen (‘18)

Ingvild Bjørhei (‘18)

Karin Åstrand (‘18)

Emil Åstrand (‘18)

Haakon Funderud Lundkvist (‘18)

Ingvild Tømta (‘18)

Einar Wergeland (‘18)

Asgeir Rusti (‘17)

Ragni Klokkerstuen Odéen (‘17)

Anne Grethe Grønneng Hjelme (‘17)

Andreas Grønneng Hjelme (‘17)

Susanne Vennerød (‘17)

Raymond Aasen (‘17)

Erwin Barents (‘15)

Mariken Barents (‘15)

Lisa Marie Ånestad (‘15)

Vera Simonsson (‘14)

Magnus Gabrielsen (‘14)

Tomas Larsson (‘14)

Linn Walstad Larsson (‘14)

Ola Martin Rekstad (‘13)

Guri Mette Seim Rekstad (‘13)

Kristine Rønning (‘13)

Odd Erik Rønning (‘13)

Erling Rosenstrøm (‘13)

Pia Christine Mølsted (‘13)

Stian Reinhardtsen (‘13)

Guro Stople Reinhardtsen (’13)

Emma Julie Jensen (‘11)

Vegard Bjørneset (‘11)

Nils Tarjei Hjelme (‘11)

+ 24 barn under 18