Leserbrev:

Forslag til en bedre eldreomsorg

Ståle Stavem er engasjert for de eldre og deres velferd.  Foto: Evy Kavli

Meninger

Jeg har følgende punkter til å bedre vår eldreomsorg, nå og i fremtiden.

• Vi må utdanne flere sykepleiere som er de viktigste medarbeiderne i vårt veldferdsamfunn.

• Som supplement må vi utdanne omsorgsarbeidere (1 års studie), disse må gis fast stilling slik at de får tittelen omsorgsarbeider (jeg tror det er 5 års praksis).

• Alle ufaglærte som jobber i helsesektoren må gis mulighet for å utdanne seg.

• Vi må i større grad la disse gruppene få faste stillinger, da dyre vikarer er noe vi ikke trenger innen eldreomsorgen.

• Det er uhørt å la noen firmaer tjene penger på vår eldreomsorg

• Våre frivillige og støttekontakter kan gjøre en utmerket jobb innen eldreomsorgen som et supplement til lønnede medhjelpere, dermed kan uføretrygdede føle seg nyttig og føle at de ikke er bare en belastning for samfunnet.

Det var det jeg hadde på hjertet, da jeg brenner for våre eldre og deres velferd.