Leserbrev:

«Utredning» av Romsdalsaksen

Styreleder: Jørn Inge Løvik er daglig leder i Romsdalsaksen AS. Foto: Stine Vandevjen Olsen  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Meninger

Vi har registrert at daglig leder i Møreaksen Harald Espeland har kunngjort at Romsdalsaksen AS har avvist samarbeid og deling av informasjon med SVV Vest. Dette både mener han noe om, og undres hvorfor det skjer. Vi føler derfor behov for å forklare hva som har skjedd.

Det er riktig at vi fikk en forespørsel fra SVV Vest om vårt grunnlag, og det var noe som vi i utgangspunktet var positive til.

I videre kontakt ble det derimot klart at det dreide seg om en underleveranse til SVV Midt, som i kraft av å være prosjekteier, skulle ferdigstille resultatet.

Vi har tidligere uttrykt oss klart om manglende tillit til SVV Midt, noe vi tror de fleste har forståelse for. Derfor valgte vi å avslå fordi vi ikke ønsker å bli en bidragsyter til en så useriøs «utredning» som det her legges opp til.

RA har fått audiens hos SVV én gang – 2017. De fikk da opplyst kostnadsberegningene, og det samme fikk også daværende leder av Transportkomiteen på Stortinget – Nikolai Astrup. Dvs at de som har kunnskap og myndighet til å foreta korrigerende grep har fått alle opplysninger de har bedt om.

Tross ny kunnskap om flytebruer, plassering av sykehus, bygging av Tresfjordbrua og bevisstgjøring av viktigheten med Eksportvegen E136 – i tillegg til nasjonale føringer om færrest mulig tunneler, nasjonale stamveier utenom tettbebyggelser og fokus på miljø – har SVV Midt jobbet hardt imot å imøtekomme 11.400 krav om tilleggsutredning.

Dette selv om de i 2011 skrev i konseptvalgsutredningen (KVU) om at en ny utredning av K5 (Sekkenalternativet) ville bli aktuelt dersom teknologi og økonomi for flytebruer kom på plass. K5 var allerede i 2011 den mest samfunnsnyttige traseen.

SVV fikk i januar ’19 oppdrag med frist 1. oktober om å finne kostnadsreduserende løsninger på alle måter. Også vurdering av tidligere vedtatte tekniske og/eller planløsninger. I SVV sin rapport sto det ingenting om Romsdalsaksen eller oversjøiske løsninger.

Dagen etter derimot – etter sviende kritikk fra Nye Veier AS – kom SVV Midt med at de vil gjøre en enkel vurdering av Romsdalsaksen sammen med oversjøisk MA.

SVV Midt skal altså være i førersetet i kommende «utredning» og skal selv utrede øvrig infrastruktur og samfunnsnyttevurdering av løsningene. Da vet vi allerede svaret.

Siden prestisjen ser ut til å ha blitt mye større enn det faglige hos SVV Midt, har Romsdalsaksen AS avvist å sette sitt stempel på en slik «utredning».

Vi kan også minne om at i meningsmåling av Sentio nylig, viser at nesten 80% av befolkningen ikke ønsker flere lange dype undersjøiske tunneler.