Leserbrev

Det er NÅ det gjelder!

"Høyre er garantisten for gondolbane opp til Aksla. Hele partiet stiller seg bak dette."
Meninger

Rauma Høyre har helt siden forrige valg hatt i sitt program at vi vil legge til rette for en gondolbane opp til Nesaksla. Rett før helga kom Menon as med en rapport som forteller at utviklingen av reiselivet med gondol, turisttog, fjordcruise, fjellvandring, fiske osv. osv., kan gi 200 nye arbeidsplasser og flere hundre millioner i økt verdiskaping i Rauma.

Det er dette det handler om, vi må skape et samfunn der det er tilgang til arbeidsplasser, og som igjen fører til flere innbyggere, og som igjen fører til at kommunen kan opprettholde et godt tjenestetilbud.

Høyre er garantisten for gondolbane opp til Aksla. Hele partiet stiller seg bak dette, og mener utvikling av reiselivet blir en av nøklene for å videreutvikle samfunnet vårt. Hos flere av de andre partiene er det mange forskjellige meninger. MDG er klarest, og må berømmes for å ta et klart standpunkt. De er imot, og det er fair, verre er det med spesielt Ap og Sv som er for ene dagen og mot neste dag. Det skal utredes og det skal utredes…

Som kjent kommer ikke reguleringssaken opp før valget. Det betyr at det blir helt avgjørende hvilke personer og partier som kommer inn når detnskal behandles i kommunestyret i november.

Vil du som oss, ha en videreutvikling av raumasamfunnet, og at gondolen er en viktig start, så stemmer du Høyre ved årets valg. Gjennom 8 år har vi vist gjennomføringskraft.

Godt valg!