Leserbrev

Hele, faste stillinger gir bedre eldreomsorg

Rauma kommune skal ha en varm og god eldreomsorg. Da må vi gi de som skal gjøre jobben mulighet til hele, faste stillinger.

Per Vidar Kjølmoen  Foto: Per-Kristian Bratteng

Meninger

Aftenposten kunne forrige uke fortelle om at kommunene bruker stadig mer på innleie av sykepleievikarer. (https://www.aftenposten.no/norge/i/b5jMpd/Kommunene-bruker-stadig-mer-pa-sykepleievikarer) . For oss i Rauma Arbeiderparti er det viktig å sørge for faste, hele stillinger og begrense bruken av innleie. Det er det tre viktige grunner til.
 
For det første så vet vi at bruk av ukjente vikarer kan gå utover pasientenes trygghetsfølelse. Det har en stor egenverdi å ha kjente ansikter rundt seg. Det handler om noe så grunnleggende som å omgås mennesker som kjenner deg; mennesker som vet hvor saftglasset skal stå ved middagsbordet, og som vet hvilke programmer du liker på tv-en. Det kan høres banalt ut, men for mennesker med ulike hjelpebehov er den personlige kontakten mellom sykepleier og pasient avgjørende.

Vi vet også at det i private vikarbyråer er en utfordring at svært mange snakker lite eller dårlig norsk. Det er problematisk, både for kommunikasjon med pasienten og for vikarene selv. Det øker også sjansen for avvik og feilbehandling og gjør det vanskeligere å imøtekomme pasientenes behov.

For det andre mener Arbeiderpartiet at vi har et særlig ansvar for å sikre hele og faste stillinger - ikke minst i helsevesenet. Innleie, midlertidighet og ufrivillig deltid øker risikoen for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. For sykepleierne som leies inn som vikarer, er hverdagen lite forutsigbar og preget av usikkerhet. Ting som bør være en selvfølge når man har fått seg jobb - muligheten til å få lån i banken, kjøpe bolig og stifte familie - er utenfor rekkevidde. Det å vite når og hvor man skal jobbe, er en viktig rettighet i seg selv.

Den tredje årsaken er den store økningene i antall eldre som vil komme. Allerede i dag har Rauma utfordringer med å få rekruttert kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgsektoren, og vi vet at dette vil bli stadig mer krevende i takt med at flere blir eldre i Rauma. Da må vi ta oss skikkelig av dem som allerede arbeider for oss, og bidra til at de som ønsker det kan jobbe i hele, faste stillinger. Det er sløsing med ressursene for både samfunnet og enkeltpersoner når folk som har tatt en utdanning på flere år ender med å jobbe i en liten deltidsstilling i kommunen.

Arbeiderpartiet samarbeider med Fagforbundet i Rauma om å få til en heltidskultur i kommunen. Dessverre har vi ennå ikke fått kommunestyret med på laget. Før sommeren stoppet blant andre Høyre et konkret forslag fra Arbeiderpartiet om å få satt søkelyset på denne problemstillinga.

Men vi har ikke tenkt å gi oss. Rauma Arbeiderparti vil sikre at kommunen både stiller oss for dem som trenger omsorgstjenester og våre ansatte. Det er rett og slett vårt ansvar som folkevalgte. Også her trengs det mer samarbeid og mer samhold i Rauma.