Leserbrev

Kunstgressbana i Isfjorden bør slippe flere forsinkelser

Per Vidar Kjølmoen og Eirik Jenssen skriver at det er uklokt å kortslutte spillemiddelordningen. Bildet er fra et tidligere møte i formannskapet.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Meninger

Det er uklokt å kortslutte spillemiddelordningen i Rauma.

I forrige møte i formannskapet dukket det plutselig opp et forslag om å vedta utbygging av kunstgressbane på Vågstranda. Det er vanskelig å se at forslaget har annen begrunnelse enn et tidligere utspill i Åndalsnes Avis.

I fjor høst tok Vågstranda IL kontakt med ordfører Lars Olav Hustad for å orientere om en søknad om kunstgressbane. Ordføreren burde i etterkant av møtet orientert alle politiske partier om Vågstranda IL sitt initiativ for å påse at alle har lik informasjon om saka, eller han burde i det minste i første omgang overlatt saka til administrasjonen for å utarbeide en sak. I stedet ender det i et oppslag i Åndalsnes Avis med daværende Sp-politiker Ellinor Torsgård Solheim der de gledesstrålende kunne slå fast at kunstgressprosjektet hadde full politisk støtte.

Så har Solheim, klokt nok, sørget for å minne Hustad om tidligere lovnader. I siste møte i formannskapet tok hun initiativ til et felles forslag fra de to om å vedta kunstgressprosjektet på Vågstranda. Dette kom i en budsjettjusteringssak som egentlig handlet om helt andre ting enn idrettsanlegg. I samme møte vedtok formannskapet å «jobbe videre» med planer om kunstgressbane i Isfjorden. Vedtakene kan ikke tolkes på annen måte enn at Vågstranda nå har fått høyeste prioritet blant spillemiddelprosjekt i Rauma.

Bygging av kunstgressbaner o.l. finansieres normalt ved en tredeling der idrettslaget går inn med en tredel (som kan bestå av dugnadsarbeid), kommunen med en tredel og resten fra såkalte spillemidler.

Problemet er at det ikke finnes nok spillemidler til å få bygget alle anleggene som det søkes om. Derfor må hver enkelt kommune utarbeide egne prioriteringslister for hvilke anlegg de ønsker spillemidler til. Dette har også Rauma kommune gjort, og i fjor høst (etter gladsaka i Åndalsnes Avis) vedtok et enstemmig kommunestyre å sette opp Vågstranda på en 9. plass - bak en rekke forskutterte prosjekt, samt kunstgressprosjektet ved Isfjorden skole. Sistnevnte prosjekt har hatt høy prioritet lenge, men er blitt kraftig forsinket. Nå er man imidlertid i ferd med å finne løsninger som gjør at man kan bygge.

Hele poenget med å sette opp slike prioriteringer er å få til en mest mulig rettferdig fordeling mellom ulike deler av Rauma, at idrettslag som søker først, også blir prioritert først og at det gjøres kvalitetsmessige vurderinger av hvert enkelt prosjekt. Nå er hele denne ordninga i ferd med å bli kortslutta, ettersom Høyre med venner er i ferd med å vedta et spillemiddelprosjekt helt uten faglig grunnlag, uten at vi kjenner hva konsekvensene blir for Isfjorden og alle de andre spillemiddelprosjektene i Rauma og uten at vi kan vurdere de ulike prosjektene opp mot hverandre. 

Vi unner Vågstranda et kunstgressanlegg av hele vårt hjerte. Men vi kan ikke bygge et anlegg der uten videre. Først må vi få avklart om Vestnes kommune er interessert i å kjøpe ut anlegget (inkludert spillemidler) ved en grensejustering. Dernest må vi få avklart hva konsekvensene blir for de andre spillemiddelprosjektene i Rauma.

Derfor bør saka om kunstgressanlegget på Vågstranda utsettes til vi skal vurdere alle spillemiddelprosjektene på nytt nå i høst. Da sikrer vi oss at de riktige prosjektene blir prioritert først.