Utstyrshjelp er å inkludere barn

"Heldigvis er det ikke slik at man må være erklært fattig for å kunne hente ut utstyr for en skidag eller aktivitetsdag på skolen. Det gjør terskelen lavere for å låne utstyret."

Inkluderer. Kairith Fugledal Kvarsnes, leder i Rauma Frivilligsentral.?Foto: Evy Kavli 

Meninger

Rauma Frivilligsentral tar et prisverdig ansvar for barnefamilier i kommunen. Når de nå har forbedret utvalget i Utstyrssentralen, bør det være langt færre som føler at de må kjøpe kostbart sports- og fritidsutstyr til sine barn. Et gratis lån kan nå være løsningen for mange.

I kjelleren på Åndalsnes samfunnshus står en stor mengde skiutstyr oppstilt og klart til bruk; ski, brett og staver. Etter påtrykk fra folk, har de nå forsterket tilbudet til hele barnefamilier. Nå har Utstyrssentralen utstyr for barn fra treårsalderen og helt opp til voksen alder. Og det er gratis å låne. Dette har de fått til blant annet gjennom midler fra «Tilskuddsordning mot barnefattigdom», der Rauma Frivilligsentral har fått 80.000 kroner. Tilskuddsordningen skal bidra til å nå regjeringens mål om at «alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre».

Sports- og fritidsutstyr kan være kostbart å kjøpe inn. Og for en familie med mange barn, kan det være en umulig oppgave å skulle følge med i utstyrsjaget. Konsekvensen for de barna som ikke har foreldre med økonomi til å kjøpe inn sportsutstyr, er at man kan falle utenfor. Barn og unge i heimer med dårlig økonomi står ofte utenfor de aktiviteter som andre barn og unge er med på. Utstyrssentralen bidrar til å forhindre dette, og i stedet inkludere barn der familiene har en krevende privatøkonomi.

Det er også positivt at Utstyrssentralen låner ut til alle. Heldigvis er det ikke slik at man må være erklært fattig for å kunne hente ut utstyr for en skidag eller aktivitetsdag på skolen. Det gjør terskelen lavere for å låne utstyret.

Tall fra Statistisk sentralbyrå forteller at forskjellene øker i Norge. «De siste åra har husholdningsinntektene til barnefamiliene med de høgeste inntektene økt klart raskere enn for dem med de laveste inntektene. Dette har ført til større økonomiske forskjeller blant barnefamiliene og et økende antall barn i lavinntektshusholdninger», skriver Statistisk sentralbyrå. Utviklingen går i feil retning, og her må det gjøres mer for å hindre barnefattigdom.

Med SSB-tallene som bakteppe, er det godt å se at Rauma Frivilligsentral med Utstyrssentralen bidrar til å minske forskjellene blant barn.