Kyrkjegarden: Den gamle kyrkjestaden og kyrkjegarden er freda som middelaldergrunn. Foto: Geir Grav

Seks fot under

Kors gamle kyrkjegard ligg idyllisk til på Flatmark. Her er det mykje kulturhistorie.