– Det tror jeg ikke på. KOSTRA tall viser at utgiftene vi hadde til bibliotek i fjor, ligger over gjennomsnittet for kommunene i fylket. Antall kroner vi bruker per innbygger på bibliotek var i fjor 339 i Rauma, mens gjennomsnittet for Møre og Romsdal er 248. Tallene viser også at vi i Rauma bruker mer enn fylkesgjennomsnittet på kultur, sier rådmannen.

Ett felles budsjett

Han forklarer at hele kulturområdet har ett felles budsjett.

– Det finnes ikke et eget budsjett for biblioteket, på samme måte som det ikke finnes et eget budsjett for kulturskolen. De er poster i det store budsjetter. Gjennom den nylig omorganiseringen er blant annet kulturhuset og kulturadministrasjonen slått sammen. Slik ønsker vi å få en bedre ressursutnyttelse på kulturområdet.

- Vi ønsker å bruke folk på tvers av grensene innenfor kulturområdet, sier han.

Rådmannen konkluderer med at han mener det er relativt sett en bra ressursinnsats på kultur i kommunen, da også bibliotek.

– Og så må vi stikke fingeren i jorda og huske på at vi er vel 7000 innbyggere. Det er begrenset hvor stor fagmiljø vi kan få til på en liten plass. Men jeg vil legge til at de som jobber på biblioteket gjør en bra jobb, sier rådmannen.

Han føyer til at det gjennom arbeidet med kulturplanen som starter nå i høst, vil bli mulighet for politikerne diskutere ressurser som går til folkebiblioteket, og bibliotekets plass i det totale kulturtilbudet.