Aprilsnarr: – Om nokon har lurt meg nokon gong, så har eg ikkje merka det