foto
Kristin Reynisdottir, skulptør fra Island, endte opp med dette kunstverket «Hjelp» som symboliserer de kreftene som både i naturen og den politiske verden dras i ulike retninger. Foto: Evy Kavli

Den aller siste utstilling av kunst på Litlefjellet