foto
I prosjektet Framtidas Åndalsnes sentrum jobbes det nå med å tilgjengeliggjøre et gammelt fargekart for gjenreisningsbyen. Fargeprofessor Mette L’orange inviteres inn i arbeidet. Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Anerkjent fargeprofessor engasjeres i utviklingen av Åndalsnes sentrum