I prosjektet Framtidas Åndalsnes sentrum jobbes det nå med å tilgjengeliggjøre et gammelt fargekart for gjenreisningsbyen. Fargeprofessor Mette L’orange inviteres inn i arbeidet. Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Anerkjent fargeprofessor engasjeres i utviklingen av Åndalsnes sentrum

Mette L’orange er arkitekt, billedkunstner og mangeårig professor i farge. Nå skal Åndalsnes få nyttiggjøre seg hennes kunnskap og engasjement for byutvikling.