Torsdag holder Helga Stave Tvinnereim foredrag i Rauma folkebibliotek om Sverre Pedersen, byplan for Åndalsnes 1918/1919 og gjenoppbyggingen etter bombingen i 1940.

Helga Stave Tvinnereim har utgitt boka «Sverre Pedersen – pioner i norsk byplanlegging», og det blir musikk, bok- og kaffesalg.

– Åndalsnes er jo som konstruksjon et nokså nytt sted, mellom sjø og fjell, vakre til å beskue – med utfordring om å bruke, og dermed et naturgitt potensiale for turisme. Det så man allerede på slutten av 1800-tallet da det bare lå to gårder og noen flere hus her. På grunn av naturen og bedre vegforbindelse på den tida var turisttrafikken i gang. Først med åpning av postkontor 1. april 1988 måtte jo stedet få et eget navn: naturlig nok Åndalsnes, oppkalt etter de to gårdene og neset de lå på. Når det så ble bestemt å bygge Raumabanen, var det også aktuelt å legge til rette med byplan for utvikling av dette nye lille stedet hvor Raumabanen i første omgang var tenkt å ende. Det er jo ikke 100 år siden en gang, så dette er vel et eksempel på hvordan nye steder kan oppstå i vår tid.