foto
Lærevillig: Øverdalen bygdekvinnelag på Verma har ikke lagt rakfisk før, men får god veiledning av kursleder Aadel Skotte fra Lesja bygdekvinnelag (i rosa) Her blir fisken vasket og tørket før den blir rullet i salt og lagt i bøtter. Det ble gjort i begynnelsen av september. Fra venstre Marit Kvam, Ragna Rødstøl, Torill Stavem, Aadel Skotte, Bente Alnæs og Turid Brude.Alle foto: Evy Kavli Foto: Evy Kavli

– En god tradisjon å bevare fisk på