Formannskapet avgjorde tirsdag kveld enstemmig hvem som skal tildeles kulturprisen for 2014.

Kjetil Siem, fra Gjerdsetbygda får prisen for sin rolle som positiv bidragsyter til Raumasamfunnet og for hans allsidige formidling av positive holdninger og verdier som har spredd seg både nasjonalt og internasjonalt. Vinneren ble i går kåret av et enstemmig formannskap.

Idérik

Handshake for Peace: Kjetil Siem er et oppkom av gode ideer, og har evnen til å sette disse ut i live. Hans mange initiativ har ført til en lang rekke positive prosjekter og utviklingstiltak til glede for lokalmiljøet han kommer fra, men også langt utenfor våre egne landegrenser. Etter initiativ fra Siem gjennomfører nå fotballspillere over hele verden Handshake for Peace. Handshake for Peace er et konsept som er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Nobels Fredssenter, som innebærer konkrete tiltak for å skape holdnings- og atferdsendringer i fotballen og for å fremme fredsbudskap i samfunnet. I løpet av sin tid som fotballsjef i Sør-Afrika møtte han Nelson Mandela, og tok med seg budskapet om hvor viktig Nobels fredspris er utenfor Norge, og hvilken betydning dette arbeidet har for mennesker som har det vanskelig.

Sør-Afrika

I 1994 startet Kjetil et prosjekt i Sør Afrika kalt Soccer Against Crime i Western Cape, Dette prosjektet hjelper barn og ungdom til fotballtrening og aktivitet som alternativ til den kriminelle løpebane. Prosjektet har også bidratt til at det er bygd ballbinger i Soweto, i Sør Afrika.-Kjetil både har bidratt og bidrar fortsatt til en lang rekke prosjekter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sine prosjekter og initiativ formidler han viktige budskap som fred og toleranse. Jeg vil oppfordre skolene i Rauma til å ta opp og diskutere Handshake for Peace som et eget tema i undervisningen. Vi vet at hele skole-Norge har utfordringer knyttet til mobbing og toleranse, sier ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad.

Sterk tilknytning: Kjetil Siem som er utdannet dramapedagog med spesialisering innen dukketeater, har også skrevet flere bøker. Han skrev biografien om Ole Gunnar Solskjær (Æ) og en bok kalt Proff i England, om proffeventyret til norske fotballspillere. Han har også skrevet ungdomsboken Begynner på P, som tar for seg en 12-årings møte med ulike tabubelagte temaer og dagligdagse utfordringer.

Lokalt var han initiativtager til å starte opp Langfjorden fotballklubb, som i dag er en viktig breddeklubb for nordsida i kommunen, med godt over 100 aktive unger. Han var også den første formann i klubben mens han enda gikk på ungdomsskolen. Tekst.u.innrykk: Han var idemakeren bak Norsk Fjellfestival som har utviklet seg til å bli en sterk merkevare og som i stor grad bygger opp under Rauma kommunes visjon om å være verdens beste kommune for naturglade mennesker.

Selv om han ikke bor i Rauma så har han en sterk tilknytning til hjemstedet sitt og i nesten alle foredrag han holder benytter han sitt opprinnelsessted som utgangspunkt. Han har i en årrekke bidratt til at kjente profiler, innen blant annet fotball, kommer til Rauma for å inspirere unge fotballspillere gjennom f.eks. fotballskoler og turneringer.

-Kjetil Siem er en god ambassadør for Rauma kommune og står for holdninger og verdier som både unge og voksne ønsker å identifisere seg med. Han er en dyktig formidler og gjennom sine mange prosjekter og initiativ har han bidratt til utvikling og økt fokus på viktige og aktuelle problemstillinger, sier Hustad.

Les mer om hva prisvinneren mener om tildelingen i torsdagens papiravis.