– Sporløs ferdsel i fjellet er mer enn bare å unngå forsøpling

foto