– Jeg har et budsjett som er lagt og som jeg må forholde meg til. Jeg kan omprioritere innenfor det, men utfordringa er at biblioteket ikke genererer inntekt. Et minimumskrav er at vi får aktivitet på huset som gir inntekt til å gå rundt, sier kultursjef i Rauma kommune, Øystein Valde.

Han legger til at det er også hans ønske å få på plass en bibliotekar til.

– Hadde jeg hatt pengene, hadde det vært på plass. Vi jobber for å få det til, sier han.

– Nytter det at biblioteksjefen går ned i stilling?

– Utfordringa er at det er vanskelig å få en bibliotekar i 40 prosent stilling. For å få det til må vi finne midler til de resterende 60 prosentene, sier kultursjefen.

– Biblioteksjefen sier hun ikke har fått si sin mening om budsjettet. Hva tenker du om det?

– Jeg har ingen kommentar til det som har skjedd før jeg begynte i jobben. Men det vil ikke fortsette sånn. Vi kommer til å kjøre en budsjettprosess der alle får sett på sine tall.

Valde sier han ikke helt hvordan budsjettbehandlingen har blitt gjort tidligere, men han regner med at politikerne har hatt mulighet til å gå inn å se på tallene for biblioteket spesielt.