Tidligere i høst ble det klart at Rolf Magnus Orø slutter som festivalsjef for Bjørsonfestivalen.

Nå er Johild Kosberg Bredin fra Rauma ansatt i stillingen, og det blir hun som skal ta festivalen videre. Hun jobber i dag som fagsjef for kulturformidling i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Det var i totalt sju søkere til stillingen.

- Dette skal bli utrolig spennende. Det er jo en stilling som er midt i kulturlivet, og det passer utmerket for meg, sier Kosberg Bredin. Hun er utdannet musiker, og har hatt flere stillinger innenfor kulturavdelinga i fylkeskommunne, før hun ble fagsjef.

- Bjørnsonfestivalen er en festival som er velidg veldrevet, og det blir ikke nødvendig å snu noe på hodet. Vi skal forsøke å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort tidligere, og så får vi se hvilke sprell vi kan finne på etterhvert.

Kosberg Bredin begynner i stillingen rundt årsskiftet.

Godt kontaktnettverk

Bjørnsonfestivalens har som hovedmål å fremme interessen for litteratur og skrivekunst. Festivalen ble etablert i 1992, som Norges første litteraturfestival.

– Gjennom sin næverende stilling har hun god oversikt over kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har også god kunnskap om og erfaring med kulturproduksjon, skriver styreleder Arvid Blindheim i en pressemelding.

Han skriver videre at hun vil bli en viktig ressursperson for drift og videreutvikling av festivalen.

- Styret ser fram til samarbeidet og ønsker henne velkommen til festivalen.