Han er bibliotekrådgiver hos Møre og Romsdal fylkesbibliotek og sier at han egentlig ikke skal mene så mye i sin jobb.

– Det som har skjedd i Rauma er jo politiske vurderinger. Men det har vært dramatiske kutt i bemanningen i Rauma. Det må en vel kunne si når en i løpet av tre år ser at Rauma blir redusert til en av de dårligste på bemanning. For to, tre år siden lå de på topp, påpeker Kursetgjerde.

På bunn

Kursetgjerde viser til at landsgjennomsnittet på årsverk per tusen innbygger, ligger på 0,35.

– Det er naturlig å tenke seg at det kan være en slags norm, et behov, sier han.

Raumas tall for i fjor er 0,18. Kun Midsund kommune har lavere tall her i fylket. Statistikken han henviser til er den nasjonale folkebibliotekstatistikken for 2013. Ytterligere nedbemanning har skjedd ved Rauma folkebibliotek siden da.

Stor lånenedgang

Til tross for lav bemanning, kan Rauma folkebibliotek vise til gode utlånstall sammenliknet med resten av fylket. Totalt utlån per innbygger er 4,65. Gjennomsnittet i fylket er 3,81. Utlån av bøker til barn ligger langt over gjennomsnittet med 13,67 mot fylkessnittet på 8,98. Gode tall til tross, Kursetgjerde sier at sammenliknet med 2012, har tallene gått dramatisk ned i Rauma.

– For eksempel har det totale utlån av media til barn gått ned med 11,5 prosent. Alt utlån totalt har gått ned 9,6 prosent. Det er rimelig mye, sier han.

Fagfolk vil ha fagfolk

Kursetgjerde tror Rauma vil komme til å slite den dagen de må søke etter fagfolk.

– Flere og flere småkommuner har måttet ansette ukvalifisert personale på dispensasjon. Uten et fagmiljø blir det mindre attraktivt for folk å søke, sier han.