foto
Arne Melvin Bergset får 30-årsplaketten i Storfjellrennet langfredag. Kristoffer Dahle fra Mittet Il deler ut plaketten. Foto: Gudrun Herje Langseth

900 navn er registrert i protokollen siden oppstart