– Bakgrunnen for dette, var at man ikke bare kunne vedta en visjon uten å følge opp med konkrete tiltak, forklarer Lars Stenerud i Næringslaget.

– Bygger naturglede

– At ungene får egne tursekker som benyttes på alle skoleturer og på andre turer ungene deltar på, er med på å øke verdien av å vokse opp i en kommune med de unike naturopplevelsene vi kan finne rundt oss, sier en engasjert ordfører Lars Olav Hustad, som har god erfaring med skoleelever fra tida som rektor ved Åfarnes oppvekstsenter.

– Vi ønsker sjølsagt at disse ungene skal bli så glade i naturen og fjella våre, at de enten ønsker å bli her, eller å komme tilbake etter studier. Det å være med på å bygge naturglede, har vært en viktig oppgave både for næringslivet og for kommunen helt siden visjonen ble vedtatt. Vi får stadig nye deltakere på turmålskonkurransene våre. Turbøssene i fjella viser at det er svært mange som bruker naturen, sier en av de blide damene ved Nordveggen, Helene Rødseth.

Sist mandag var den giverglade trioen på nytt besøk til skolene i Rauma. Åndalsnes Avis var til stede på Vågstranda oppvekstsenter, der de ferske elevene tok imot de flotte tursekkene med stor glede.

– Den var kjempestilig, sa en fornøyd Melissa Hjelvik Ergun etter overrekkelsen.

– Hvorfor deler kommunen ut tursekker til kommunens førsteklassinger?

Fagsjef oppvekst, Kåre Straume, åpner døra til sitt kontor i kommunehuset, og svarer like engasjert som trioen som nettopp har vært ute til skolene på besøk.

– Dette er med på å bygge opp visjonen til Rauma på en synlig måte. Det er utrolig viktig å signalisere at Rauma kommune ønsker at barn skal være aktive, og kunne bruke og utforske nærmiljøet både i et identitetsbyggende perspektiv og i et folkehelseperspektiv.

– Finnes det en oversikt over hvor mange som har fått del i dette tiltaket?

Etter noen få tastetrykk, kan Kåre Straume som har full kontroll over alle skolene i Rauma, fortelle at 850 førsteklassinger til nå har fått sin egen tursekk.

– At Raumavisjonen er godt innarbeidet, er det vel ingen tvil om. Andelen raumaværinger som vet hva kommunens visjon er, vil jeg tro er betydelig høyere enn i de fleste andre kommuner. For at det fortsatt skal være slik, må vi fortsette arbeidet med de kommende generasjonene, og vi må stadig utvikle tiltak som sprer naturglede blant kommunens befolkning, forteller prosjektleder i Nordveggen AS, Ane Marte Almås Hammerø, som syns det er meget positivt å inkludere førsteklassingene på denne måten.

Fikk besøk i klasserommet. Her mottar Melissa Hjelvik Ergun sin tursekk. Nå har alle førsteklassingene i hele Rauma fått årets tursekk. Foto: Tormod Lien
Bygger på visjonen. Ordfører Lars Olav Hustad forklarer førsteklassingene på Vågstranda om bakgrunnen for hvorfor de hvert år deler ut tursekker til alle som begynner på skolen. Her sammen med Helene Rødseth fra Nordveggen og Lars Stenerud fra Rauma Næringslag. Foto: Tormod Lien.