Det har som kjent i lang tid vært jobbet med å få plassert veggmaleriet til Halvard Hatlen som ble skåret ut av Stormbygget før riving for ett år siden. Takket være aksjonsgruppa og kunster Guri Bergs iherdige innsats, er det nå bestemt at murmaleriet skal settes opp på sørveggen i samfunnshallen i Isfjorden.

– Siden det er Rauma kommune som skal ta over bygget, måtte vi ha en formell godkjennelse fra dem – i tillegg til styret i samfunnshuset. Begge var positive til planene og da er vi fornøyd, sier Dahle.

Samfunnshallen skal pusses opp, og det er i forbindelse med dette arbeidet at det åpnet seg en mulighet for å få plassert Hatlenmaleriet. Veggen det er snakk om, består i dag av Leca. Betongmaleriet kan legges utenpå den. Salen skal restaureres etter at den er blitt delt opp og brukt som klasserom; blant annet med nytt gulv.

– Dette arbeidet skal starte nå i februar og det første de vil gjøre, er å få på plass maleriet. Det blir spennende å følge med på, sier Dahle.

Det som gjenstår før arbeidet settes i gang, er en formell avtale mellom kommunen, aksjonsgruppa og kunstneren Halvard Hatlen. Han har tatt på seg arbeidet med å reparere skjøtene på veggmaleriet.

Aksjonsgruppa vil nå jobbe videre med å invitere næringsliv og organisasjoner til å bidra med litt økonomisk støtte til oppsettingen.

– Det er ikke mye, men monteringen koster litt. Vi håper sambygdinger og næringsliv ser viktigheten av å ta vare på dette maleriet og bidrar med noen kroner, sier Dahle.