Tre kulturelle arrangement for eldre i høst

Konserter. Ved hjelp av midler fra Den kulturelle spaserstokken blir det blant annet Minnenes melodier i kulturhuset.

Har litt midler igjen. – Hvis noen har lyst til å arrangere noe, eller gjøre noe for eldre, ta kontakt, sier leder for Rauma Frivillighetssentral, Kairith Fugledal Kvarsnes. 

Kultur

Det er Rauma Frivillighetssentral som søker kulturdepartementet om midler gjennom Den kulturelle spaserstokken.

– I år fikk vi 55.000 kroner. Midlene skal brukes på eldre, sier leder for frivillighetssentralen, Kairith Fugledal Kvarsnes.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er ifølge Kulturdepartementet å blant annet bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

– Det blir flere konserter på sjukeheimene, forteller Fugledal Kvarsnes.

Samarbeid med andre

Blant annet skal konserten Minnenes melodier, med Arne Mørch i spissen, holdes både i Rauma kulturhus og på sjukeheimen i Isfjorden. Arrangementene er i samarbeid med Rauma Seniordans.

Høstfest

24. september arrangerer Livsglede for eldre høstfest der frivillighetssentralen støtter arrangementet med midler fra Den kulturelle spaserstokken.

– Og så blir det en Prøysen-konsert med Bengt Ole Nordström i løpet av høsten. Han skal spille både i biblioteket og på sjukeheimen på Åndalsnes. Han er en inspirator som har jobbet mye med demente og musikk, forteller lederen for frivillighetssentralen.