Kulturminne:

Den korsfestede

“Jesus fra Nasaret, jødenes konge”. I følge Johannes evangelium var dette innskriften på korset som Jesus hang på.

Krusifiks i Rødven stavkirke.   Foto: Sigurd Mjelve

Kultur

Siste lørdag i måneden presenterer vi et kulturminne i Rauma. Spalten «Kulturminnet» er skrevet av Geir Grav, som er ansatt som rådgiver i Rauma kommune. Geir Grav har vært prosjektleder for kulturminneplanen i Rauma.