Mittetdalingene hedrer bygdeskalden Jo-Bertel

Bernard Mittet eller Jo-Bertel som de kalt han, skulle vise seg å ha et mangfoldig liv.

Redaktør: Bjarne Dahle har vært redaktør for boken med diktene til Jo-Bertel, som Mittetdalen historielag fikk gitt ut med god hjelp av familien til Jo-Bertel.  Foto: Ottar Rydjord

Kultur

Bernhard Mittet, født 1903 og døde 1981, var ikke bare flink med pennen, han var også utenfor bygda kjent som en spillemann. Noe som i første rekke Rauma spellemannslag, fikk nytte av i 5–6 år før han døde.