NTNU Vitenskapsmuseet mener funnet på Setnes har høy nasjonal og internasjonal verdi - dette mener de bør skje videre

– Dette er et svært spennende funn. Vårt råd er at det bør graves ut i sin helhet, sier Raymond Sauvage ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Under anleggsarbeid på Setnes i sommer, ble det oppdaget spor etter en båtgrav fra vikingtida.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Kultur

Det var under arbeid med å legge en ny rørledning i vegen opp til Setnes feriesenter, i begynnelsen av juli i år, at sporene etter ei båtgrav fra vikingtida ble oppdaget. Setnes er et område med høgt potensial for arkeologiske funn, og arkeolog fra Møre og Romsdal fylkeskommune hadde derfor oppsyn under gravearbeidet. Han stoppet anleggsarbeidet umiddelbart, og etter de første undersøkelsene ble funnet dekket til. Slik ligger det i dag i påvente av en avgjørelse om hva som skal skje videre.