– Ikke overraskende med funn på Setnes

– Jeg vet det jobbes hardt nå for å finne løsning både for grunneier og for kulturminnet, forteller Kristoffer Dahle.

Tydelige spor: Fredag ble gravearbeidet i vegen på Setnes feriesenter brått stoppet. Grunnen var funnet av det som trolig er en båtgrav. Man kan tydelig se sporene av der båten har ligget. Dette er antakelig helt i enden av båten. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Kultur

– Setnes er et område som til og med i kommunedelplanen er merket som et særskilt høgt potensial for arkeologiske funn, forteller Kristoffer Dahle.