Handskrivne dikt samla i bok:

Til minne om Jo-Bertel

– Ja, det er første gongen at desse dikta blir gjort kjent for folk flest, seier Bjarne Dahle.

Ute med bok: Bjarne Dahle er redaktør for boka om lyrikaren Jo-Bertel frå Mittet. – Alt arbeidet er gjort på dugnad, fortel han.  Foto: Stein Siem

Kultur

Bjarne Dahle kallar seg redaktør for boka som no er laga rundt dikta og forfattaren Jo-Bertel frå Mittet.