Lukas (15) er guide i stavkirken: - Det er artig å møte nye mennesker hver dag

I bygda Rødven ligger en gammel stavkirke, som et minne om den norske kulturarven. Full av historier om mennesker som har levd før oss.

Lukas Kvaløy-Myrabø  Foto: Amalie Holm

Kultur

Rødven stavkirke er en kirke datert til 1300-tallet, men noe av materialet inne i kirken er fra 1100-tallet. I dag er den først og fremst et museum og eies av Fortidsminneforeningen.