Dikterstien rundt Herjevatnet tar form

Lørdag var en dugnadsgjeng på plass for å bore hull og sette opp stolper som tekstene skal henge på.

Tommy Rydjord, Arnt Sønslien, Kristian Lerheim og Stein Siem gjør klar for den siste stolpen til Dikterstien.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Kultur

Langs turstien rundt Herjevatnet skal det nå komme opp 25 skilt med tekster - som sammen utgjør "Dikterstien". Den offsielle åpningen blir på åpningen av Norsk Fjellfestival 5. juli - og selve tekstene kommer ikke opp før helt i siste liten.