– En god tradisjon å bevare fisk på

Medlemmene av Øverdalen bygde- kvinnelag har ikke bare tatt på seg oppgaven med å rake fisk, men de har også fisket all fisken selv – i Vermevatnet.

Lærevillig: Øverdalen bygdekvinnelag på Verma har ikke lagt rakfisk før, men får god veiledning av kursleder Aadel Skotte fra Lesja bygdekvinnelag (i rosa) Her blir fisken vasket og tørket før den blir rullet i salt og lagt i bøtter. Det ble gjort i begynnelsen av september. Fra venstre Marit Kvam, Ragna Rødstøl, Torill Stavem, Aadel Skotte, Bente Alnæs og Turid Brude.Alle foto: Evy Kavli 

Kultur

De har samlet seg i grendehuset i bygda og har tatt med seg all fisken som ble fisket helgen før.