- Det er sol, seier i Norway Cup og rock!

Å la Ogras starte lørdagens konsertrekke på RaumaRock var et tilnærmet genistrek. For en start!
Kultur

Det er ikke til å legge skjul på at folk opp gjennom årene har kommet sent på RaumaRock. Dette har ført til at bandene som går på mellom 18 og 21 har hatt et fåtallig publikum å spille for.