Ettergir restlån til RaumaRock

Kraftfondet ettergir et restlån på 100.000 kroner.

Styreleder Sigurd Brevik og daglig leder Dag Inge Landbakk søkte om ettergivelse av lånet.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Kultur

RaumaRock har en negativ egenkapital på 1 million kroner, og søkte Kraftfondet om ettergivelse av et lån på 100.000 kroner.