Ekstremværet er over – men uværet er ikke over for denne gang

Ekstremværet «Gyda» har gått forbi oss, men uværet er ikke over for denne gang.
New Articles

(rbnett.no) – Den atmosfæriske elva har nok gjort sitt, og det var ganske mye. Ekstremværet hadde store konsekvenser for ganske mange, og det er veldig synd, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg.