Den populære turistvegen må sikres mot steinsprang, men pengene finnes ikke

Trollstigen i løse lufta

Risikoen for steinsprang og steinras henger over den populære turistvegen Trollstigen. Å renske fjellet og montere fangnett vil koste rundt 90 millioner kroner. - Vi har ikke pengene, sier samferdselspolitiker Kristin Sørheim.

Ingen ting skjer: Deler av Trollstigen er utsatt for steinsprang og steinras. Planleggingen av sikringstiltakene har stoppet helt opp fordi fylkeskommunen ikke har penger.  Foto: Halvard Alvik/NTB

New Articles

(rbnett.no) Trollstigen er en av de mest trafikkerte turistvegene i Møre og Romsdal. Vegen, som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, er med sine 11 hårnålssvinger en attraksjon i seg selv, og inngår som Nasjonal Turistveg. Trollstigen er også en viktig innfallsport for turisttrafikken i Rauma og trafikken til og fra Geiranger. På delen av vegen som kalles Kjelstadlinja, truer løse fjellmasser med å rase. Når vegen er åpen i sommerhalvåret kjører vegoppsynsbiler daglig Trollstigen for å rydde vekk stein som har rast ned på vegen. Vegen trenger å sikres mot ras.