Ønsker å bevare Eidsbygda barnehage - politikerne trenger mer tid til å finne midler

I formannskapsmøtet onsdag, ble budsjett- og økonomiplanen for 2022-2025 diskutert. Endelig vedtak skal fattes i kommunestyremøtet i desember.

Kommunedirektør Toril Hovdenak påpekte at budsjettutfordringene vil bli større i de kommende årene. – Min oppfordring til dere er å ikke skyve problemene foran oss, sa hun til formannskapet onsdag.  Foto: Katrine Naas

New Articles

Både ordfører Yvonne Wold og kommunedirektør Toril Hovdenak påpekte at kommunen står i en krevende situasjon økonomisk.