Leserbrev

Har Pensjonistpartiet sovet i timen?

NAVN: Jeanett Desirèe Orme, SV, bor på Mittet.   Foto: Privat

New Articles

Det er med undring jeg leser innlegget til Parley Augustsson og Arne Hoem i mandagens Åndalsnes Avis. Her påstås det at SV og SP styrer rett mot isfjellet, og det fremstår som om Pensjonistpartiet er det eneste partiet som kjemper for å beholde barnehagen i Eidsbygda. Man kan jo undres på om Pensjonistpartiet i det hele tatt fulgt med på kommunestyremøtene i det siste? Det kan riktignok bekreftes at PP sin representant hadde en heller kort tilstedeværelse på forrige møte, men ingen ble kastet ut! Representanten valgte selv å forlate møtet, til tross for at permisjonssøknaden hans ikke ble godkjent. Når en representant forlater et kommunestyremøte uten gyldig permisjon, kan denne heller ikke forvente å få oppnevnt en vara.

Både SV, SP og AP har gjentatte ganger inntatt talerstolen og argumentert for å opprettholde barnehagen i Eidsbygda, vi har lett med lys og lykte i budsjettet for å finne inndekning til videre drift, og greide med et nødskrik å berge driften frem til jul i år. For å finne inndekning for dette så ble det blant annet brukt kr 30 000 av ordførerens honorar! Jeg finner det også merkelig at Hoem og Augustsson vender skytset mot SV og SP, når andre partier ved flere anledninger har tatt til orde for å endre både skole og barnehagestruktur.

Jeg er helt enig med PP i ønsket om levende bygder med både barnehager og nærbutikker, men Rauma er som kjent i en krevende økonomisk situasjon hvor handlingsrommet er meget begrenset, hvor alle steiner må snus for å få budsjettet i balanse. Vi er i den sørgelige situasjonen at for å opprettholde ett tilbud, må det kuttes i et annet. Dersom Pensjonistpartiet har funnet en fornuftig inndekning for å berge videre drift av barnehagen, er det nok flere enn meg som er svært interessert i å støtte dere i forslaget. Jeg vil også påpeke at det ikke er 400 - 500.000 kr, slik PP påstår at driften koster, men 1.5 millioner.

Videre skriver de at «nå må politikerne selv ta tak for å få etablert flere fremtidsrettede helårs arbeidsplasser». Nå kjenner ikke jeg til kvalifikasjonene til alle de øvrige kommunestyrerepresentantene i Rauma, men undertegnede, en enkel administrasjonsekretær, føler seg på ingen måte kompetent til å ta på seg en slik oppgave. Det dere omtaler om «konsulentfirmaet Nordveggen», ble i sin tid opprettet for nettopp dette. Det å overlate oppgaver til kvalifiserte folk er ikke ansvarsfraskrivelse, men ansvarlig. Det vellykkede samarbeidet mellom kommune og næringsliv har fått oppmerksomhet langt utenfor fylkets grenser og har bidratt til god næringsutvikling i Rauma. Vi ser økt tilflytting, og et blomstrende næringsliv.

Pensjonistpartiet foreslår i sitt innlegg at en må stille krav om å flytte hit med familie for å få en stilling i Rauma kommune. Dette tror jeg blir å skyte seg selv i foten. Rauma sliter i likhet med mange små og store kommuner, med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Vi trenger derfor arbeidskraft fra våre nabokommuner for å holde hjulene i gang. Jeg kan ikke se at Rauma kan vinne noe på å kreve flytting hit. En får heller ta imot dyktige arbeidstakere fra fjern og nær med åpne armer, vise seg fra sin beste side og håpe at de på sikt ønsker å flytte hit.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes Augustsson og Hoem tross alt minner oss på noe viktig i innlegget sitt ved å påpeke at «man bør slutte å omtale den stigende andelen eldre som en belastning».

Man må aldri glemme at bak tallene i budsjettet er det mennesker, både gamle og unge, med kvaliteter og ressurser som må verdsettes.

Innbyggerundersøkelsen viser at det er mye optimisme og framtidstro i Rauma.

SV har ambisjoner om og troen på at Rauma fortsatt skal være et godt sted å bo, selv om vi nå må igjennom noen tøffe tak.