Dette betyr statsbudsjettet for Rauma

– Gir ikke noe økt handlingsrom, sier kommunedirektør. Se hennes og ordførerens tanker om statsbudsjettet.

Kommunedirektør sier at statsbudsjettet var i det nedre sjiktet enn hva de hadde håpet på. – Resultatet av dette er at politikerne i kommunen vår får lite igjen til å bruke til sine ønskede satsinger, sier hun. (Bildet er tatt i en annen sammenheng).  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

New Articles

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2022 fra regjeringen Solberg viser en vekst i frie inntekter til kommunesektoren på to milliarder kroner, hvorav 1,6 går til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene.